การดูแลรักษายางรถยนต์

105

การดูแลรักษายางรถยนต์อยู่เป็นประจำ จะทำให้ยางของท่านจะสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไปจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนยางชุดใหม่ เพราะยางที่ใช้งานจะค่อย ๆ สึกหรอไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา ดังนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยาก ว่าจะพิจารณาได้จากไหนที่จะเหมาะสมที่สุดของสมรรณะของยาง ที่จะทำให้ท่านเกิดความกังวลใจได้ เพราะฉะนั้นการตรวจเช็คสภาพอยู่ตลอดเวลาจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ

ยางรถยนต์

การรักษาระดับความดันลมยางอย่างถูกต้อง

การตรวจสอบความดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ ควรที่จะต้องทำให้เป็นนิสัย เพราะเป็นวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้น ที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง เวลาเฉลี่ยที่ดีควรตรวจสอบทุก 2-4 สัปดาห์ เพราะยางที่สูบลมโดยมีความดันลมยางที่ถูกต้องจะช่วยให้ท่านขับขี่ได้อย่างปลอดภัย และยังคงเพิ่มอายุการใช้งาน ไม่ให้เสื่อมสภาพเร็วเกินกว่าที่ควรจะเป็น

หมั่นตรวจสอบความดันลมยางเป็นประจำ

โดยปกติแล้ว ความดันลมยางจะอยู่ที่ประมาณ 0.69 บาร์ (Bar) หรือ 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยที่ระยะเวลาใช้งานที่ผ่านไปต่อหนึ่งเดือน อัตราดังกล่าวก็จะเพิ่มขึ้นตามเมื่ออุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น หมั่นตรวจสอบความดันลมย่างอยู่สม่ำเสมอ ภายในหนึ่งเดือนควรมีการตรวจสอบหนึ่งครั้ง โดยเป็นการตรวจสอบให้เอียด สำหรับวิธีการตรวจสอบจะสามารถดูได้จากคู่มือรถยนต์ของท่านหรือแก้มของยาง

ควรทำอย่างไรในการตรวจสอบความดันลมยางรถยนต์ของท่าน

  • วิธีการดูแลที่ง่ายที่สุดคือการตรวจสอบด้วยเกจวัดความดันยางตามจุดบริการต่าง ๆ หรือจะเป็นการซื้อเกจวัดความดันยางมาใช้งานส่วนตัวก็ได้
  • ตรวจสอบยางอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเป็นทุกเช้าก่อนจะใช้งาน เพราะขณะที่มีการใช้งาน ยางรถยนต์จะร้อน จึงจะทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
  • การเช็คเบื้องต้นก็คือคลายวาล์วหัวสูบลม(valve) และเมื่อเสียบเกจวัดบนวาล์วสูบยางลงไปแล้ว มีเสียงฟู่สั้น ๆ หากเจอแบบนี้ถือว่ายางอยู่ในสภาพปกติ พร้อมใช้งาน
  • อัตราการวัดลมยางที่นิยมมากที่สุด จะเป็นการวัดค่าด้วย psi หรือปอนด์ตารางนิ้ว โดยที่ก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรอ่านเกจวัดความดันลมยาง แล้วนำมาเปรียบเทียบกับความดันลมยางรถยนต์ของท่านที่เป็น bar หรือ psi
  • ตรวจเช็คและปรับความดันลมยางรถยนต์อยู่สม่ำเสมอ ด้วยอุปกรณ์อัดลมประจำบ้าน ที่สมัยรูปแบบการใช้งานง่ายมาก หรือจะเป็นการไปสูบยางที่อู่รถใกล้บ้าน ก็เป็นทางเลือกที่ดี
  • ตรวจสอบความดันลมยางของยานพาหนะที่จะใช้งานอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ อาจจะเป็นการตรวจสอบด้วยขั้นตอนพื้นฐาน ก็คือตรวจสอบด้วยเกจวัดและเปรียบเทียบกับข้อกำหนดเฉพาะของผู้ผลิต
  • ปิดฝาวาล์วสูบยาง แต่ละล้อ

สำหรับวิธีการดังกล่าวที่ได้บอกไปนี้ ไม่ใช่เรื่องยากที่จะทำ แต่เป็นเรื่องของความใส่ใจ โดยจุดประสงค์ในการตรวจสอบให้ละเอียดก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และรวมไปถึงความปลอดภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ สิ่งที่สำคัญยางที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ ควรเข้ารับการตรวจสอบอย่างเร่งด่วนจากอู่ซ่อมรถโดยด่วน เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้