โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ สาเหตุมาจากอะไร วิธีป้องกัน

86

โรคความจำเสื่อม สาเหตุหลัก ๆ มาจากการเสื่อมของเซลล์สมองยิ่งอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้น โดยสภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดก็คือ “โรคอัลไซเมอร์” ที่ผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ หลง ๆ ลืม ๆ จำไม่ได้ว่าวางของไว้ที่ไหน วางแผนจะทำอะไร ทั้งที่พยายามจำ อีกทั้งยังมักจะถามซ้ำ ๆ พูดซ้ำ ๆ เป็นต้น เมื่อนาน ๆ เข้า ก็อาจจะจำทางไม่ได้ คิดเลขไม่ออก จัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานเองไม่ได้ รวมไปถึงมีปัญหาทางด้าน พฤติกรรม อารมณ์  จนกลายเป็นความผิดปกติทางจิต

โรคความจำเสื่อม

ปัจจัยเสี่ยง โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์

ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ความจำย่อมเสื่อมลงตามกาลเวลา สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงป้องกันได้ก็คือดูแลสุขภาพไม่ให้เป็นโรคต่าง ๆ เช่น เบาหวาน ความดัน ไขมัน ที่เป็นต้นเหตุทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบที่เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อม ส่วนสาเหตุอื่น ๆ ก็คือ การเกิดอุบัติเหตุทางสมอง ติดเชื้อทางสมอง เนื้องอกในสมอง เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง กินยานอนหลับยากล่อมประสาทต่อเนื่องเป็นเวลานาน รวมไปถึงการขาดวิตามินบีเป็นเวลานาน

นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่างก็ทำให้เกิด โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ ได้เช่น ผู้ที่ชอบทำอะไรซ้ำซาก ทำกิจกรรมทุกอย่างเดิม ๆ ไปที่เดิม ๆ ทานอาหารเมนูเดิม ไม่ทำอะไรใหม่ ๆ ผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเรื้อรังนาน ๆ แต่ไม่ยอมรักษา และผู้ที่ไม่ชอบเข้าสังคม สันโดษ เก็บตัวอยู่คนเดียว เป็นต้น

เมื่อไหร่ต้องพบแพทย์เพื่อวินิจฉัย โรความจำเสื่อม อัลไซเมอร์

เมื่อรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความจำเกิดขึ้น จนรู้สึกว่าเป็นปัญหาต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นทำผิดพลาดบ่อย ๆ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ช้าลง  ต้องใช้ผู้ช่วยเหลือในการจ่ายเงิน ต้องให้คนอื่นช่วยจัดการยาที่ทานประจำ เป็นต้น

การป้องกัน โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์

  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว และอาหารที่คอเลสเตอรอลสูง
  • รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  • ไม่สูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีควันบุหรี่ หรือมลพิษ
  • ออกกำลังกายเป็นประจำ
  • ระมัดระวังอุบัติเหตุที่จะทำให้สมองกระทบกระเทือน
  • ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

ถึงแม้ โรคความจำเสื่อม อัลไซเมอร์ จะหาสาเหตุที่แน่ชัดไม่ได้ และหลีกเลี่ยงได้ยากโดยเฉพาะเมื่ออายุเยอะขึ้น แต่เราก็สามารถชะลออาการ หรือให้เกิดความเสี่ยงน้อยลงได้ แต่ยังก็ตามหากเริ่มรู้สึกว่ามีอาการอย่างที่กล่าวไปแล้วควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษา ไม่ควรปล่อยให้เรื้อรังจนมีผลเสียต่อร่างกายมากกว่าเดิม