ความหมายของ คอเลสเตอรอลสูง

87

ความหมายของภาวะผู้ป่วย คอเลสเตอรอลสูง (High Cholesterol) คืออาการเบื้องต้นที่เกิดขึ้นมาจากการที่ระดับคอเลสเตอรอลที่ได้รับเข้าไปในร่างกาย มีระดับที่สูงขึ้นในปริมาณที่ผิดปกติ จนส่งผลโดยตรงที่อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่จะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้ และรวมไปถึงโรคหลอดเลือดแข็ง ที่ถือว่าเป็นภาวะที่ร้ายแรง

เพราะภาวะของโรคดังกล่าวยังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน เนื่องมาจากคอเลสเตอรอลบางส่วนมีความสำคัญต่อร่างกายจึงจะต้องมีวิธีการรักษาที่ถูกวิธี และจะสามารถรักษาเบื้องต้นได้เพียงแค่ต้องปรับเปลี่ยนวิธี และพฤติกรรมในการใช้ชีวิตได้เพียงเท่านั้น รวมไปถึงการเลือกรับประทานอาหาร รวมไปถึงยา และการรักษาที่ถูกต้อง เพื่อทำการควบคุมระดับคอเลสเตอรอล

คอเลสเตอรอล คือ

คอเลสเตอรอล คือไขมันชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อการกำรงชีวิตของมนุษย์ โดยที่ร่างกายของมนุษย์มีระบบการทำงานที่สามารถทำการสร้างขึ้นคอเลสเตอรอลขึ้นมาเองได้ โดยที่คอเลสเตอรอลนั้นยังสามารถพบได้ในอาหารต่าง ๆ ได้อีกด้วย เป็นหนึ่งในไขมันที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อร่างกายมนุษย์ โดยเฉพาะรูปแบบกระบวนการสร้างเซลล์ในร่างกาย โดยที่ร่างกายจะมีความจำเป็นที่จะต้องการคอเลสเตอรอลเข้ามาเพื่อช่วยในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างปกติ

สำหรับผู้ป่วยท่านไหนที่มีการตรวจพบว่าภายในร่างกายมีปริมาณของระดับคอเลสเตอรอลส่วนเกินที่มากจนเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายเกิดอาการที่ผิดปกติ โดยที่ร่างกายจะมีความเสี่ยงที่จะเกิด โรคหัวใจ และหลอดเลือดสูงขึ้น เนื่องจากถาวะดังกล่างเกิดมาจากสาเหตุที่คอเลสเตอรอลจะไปเกาะตัวกันบนผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวก โดยที่คอเลสเตอรอล ได้ถูกแบ่งออกมาชนิดใหญ่ ๆ 2 ชนิด ซึ่งได้แก่

  • คอเลสเตอรอล HDL หรือชนิดที่ดี (High-Density Lipoprotein: HDL) : สำหรับประเภทของคอเลสเตอรอลชนิดนี้ เป็นชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยที่จะมีหน้าที่หลัก เพราะจะทำหน้าที่ในการนำเอาคอเลสเตอรอลที่เป็นส่วนเกินที่ร่างกายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ ออกมาจากเซลล์ต่าง ๆ เพื่อกลับไปยังตับ เพื่อทำลายหรือขับออกในรูปของเสียจากร่างกาย
  • คอเลสเตอรอล LDL หรือชนิดที่ไม่ดี (Low-Density Lipoprotein: LDL) : สำหรับประเภทของคอเลสเตอรอลชนิดนี้ สำหรับคอเลสเตอรอลตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเพื่อขับเคลื่อนในการขนส่งคอเลสเตอรอลไปยังเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกาย และถ้าหากปริมาณกังกล่าวมีมากกว่าที่เซลล์ต้องการก็จะทำหน้าที่ส่งต่อไปยังบริเวณผนังหลอดเลือด ซึ่งถือว่าเป็นชนิดที่มีอันตรายและส่งผลร้ายต่อสุขภาพได้

นอกจากนี้พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคภาวะคอเลสเตอรอลเกิดในร่างกายที่สูงขึ้น ก็มาจาก การสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ถ้าหากเลิกพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภาวะโรคคอเลสเตอรอลส่วนเกินได้  เพราะฉะนั้นการเข้าตรวจระดับคอเรสเตอรอลเป็นประจำทุกปี ก็จะช่วยให้สามารถตรวจสอบ และช่วยจัดการกับความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรระวังเป็นพิเศษ