ข้อดี-ข้อเสีย รีไฟแนนซ์บ้านก่อนยื่นกู้!!

129

ในช่วงที่หลายคนได้ผลกระทบจาก โควิด – 19 จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ปัญหาทางด้านการเงินอาจจะทำให้มีการติดขัด อีกทั้งในปัจจุบันการพักชำระหนี้ของแบงก์ก็เริ่มที่จะหมดมาตรการกันไปแล้ว โดยที่หลายคนอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน จึงได้ตัดสินใจด้วยการขอทำ รีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นวิธีที่ได้เงินนำมาหมุนเร็ว แต่ข้อจำกัดก็มีเยอะเช่นกัน โดยที่ข้อดี และข้อเสีย ของการรีไฟแนนซ์ก็มีเช่นเดียวกัน ซึ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความจำเป็นในช่วงเวลานั้น

ทำความเข้าใจความหมายของการรีไฟแนนซ์

สำหรับคำว่า การรีไฟแนนซ์ ความหมายก็๕อ การชำระเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมด ที่เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นภายในระบบทั้งหมด นำกลับมากู้ใหม่ หรือจะให้อธิบายง่าย ๆ ก็คือ เปลี่ยนเจ้าหนี้เพื่อชำระหนี้ทั้งหมดใหม่ โดยยังคงใช้สินทรัพย์ตัวเดิมเป็นหลักประกัน โดยเป็นวิธีที่จะทำการขอกู้จากธนาคารใหม่ เพื่อนำเอาไปปลดชำระเงินกู้เก่าที่มีอยู่ เช่น การรีไฟแนนซ์ในกรณีที่บ้านที่กำลังผ่อนอยู่ เกิดปัญหาผ่อนต่อไม่ไหว ซึ่งในขณะนั้นหนี้ก้อนเดิมที่มีอยู่ดอกเบี้ยจะค่อนข้างสูงเป็นอย่างมาก หรือจะเป็นการจ่ายเงินผ่อนต่องวดในปริมาณที่สูง ดังนั้นการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้อาจจะเพื่อเป็นการได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง ค่างวดต่อเดือนที่ลดลงมา ซึ่งเงื่อนไขในการขอรีไฟแนนซ์สามารถขอได้จากทั้งธนาคารเดิม หรือธนาคารใหม่ก็ได้

ข้อดี – ข้อเสีย ของการรีไฟแนนซ์

สำหรับการรีไฟแนนซ์ จะต้องได้รับการพิจารณาถึงความจำเป็นในขณะนั้น เพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุด คุ้มค่ามากที่สุด นั่นก็คือจะต้องทำเพื่อให้หนี้เดิมที่มีอยู่สามารถลดลงได้จริง ดังนั้นจึงได้ยกนำเอา ข้อดี – ข้อเสีย ของการรีไฟแนนซ์มาให้ได้ดูกัน

ข้อดีของการทำรีไฟแนนซ์

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่ถูกกว่า ทำให้ดอกเบี้ยถูกลงกว่าเดิม
  • บางกรณีอาจได้วงเงินกู้มากขึ้นกว่ายอดคงค้างเดิม
  • ลดภาระหนี้ เพิ่มสภาพคล่องให้กับเงินภายในกระเป๋า ให้สะดวกสบายมากขึ้น โดยเฉพาะยอดจำนวนการชำระของงวดต่าง ๆ ที่จะต้องลดลงอย่างเห็นได้ชัด
  • ได้เงินส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง เป็นสาเหตุให้มีจำนวนเงินที่สามารถนำเอามาใช้จ่ายเพิ่มเติมภายในส่วนต่างที่จำเป็น ๆ ได้

ข้อสัยของการทำรีไฟแนนซ์

  • ระยะเวลาผ่อนชำระที่นานขึ้น
  • จะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นการจัดทำการรีไฟแนนซ์ใหม่ โดยจะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายจิปาถะในการดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เสียเวลา โดยที่บางขั้นตอนอาจจะมีการเสียค่าปรับในบางส่วนที่ไม่จำเป็นอีกด้วย
  • มีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร เพราะขั้นตอนการดำเนินการ จำเป็นจะต้องผ่านหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น เอกสารเกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้ โดยข้อจำกัดก็คือ ถ้าหากผู้กู้เกิดอยู่ในสถานะ ตกงาน หรือเป็นฟรีแลลซ์ที่ไม่สามารถมีเสตทเมนท์ที่ชัดเจน จะไม่สามารถหาเอกสารที่จะนำเอามายืนยันขั้นตอนของส่วนรายได้ได้ อาจทำให้ไม่สามารถทำการรีไฟแนนซ์ได้นั่นเอง

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และข้อดี ข้อเสีย ที่จะได้รับผลกระทบแล้ว หากมีความจำเป็นที่จะทำการรีไฟแนนซ์ ก็จะต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารที่จำเป็น จะต้องนำมาใช้เป็นหลักประกันในการทำขอรีไฟแนนซ์ โดยที่ในปัจจุบันก็ได้มีธนาคาร หรือแบงก์พาณิชย์ต่าง ๆ จะมีประเภทสินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่เฉพาะเจาะจงประเภทโดยตรง อาจจะยังไม่มีสินเชื่อประเภทมัดรวมอย่าง หนี้บ้าน หรือหนี้รถ เพราะฉะนั้นจึงมองหาความเป็นไปได้ที่จะหมุนเงินภายในกระเป๋าให้ดีอีกรอบ ก่อนจะทำเรื่องขอรีไฟแนนซ์