กฎหมายการสร้างบ้าน เบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนจะออกแบบวางผังบ้าน

131

ก่อนที่จะสร้างบ้าน สิ่งที่ควรรู้ก่อนออกแบบวางผังต่าง ๆ  ก็คือ กฎหมายการสร้างบ้าน เพราะเราต้องนำแบบไปขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งหากแบบไม่ถูกต้องก็จะไม่อนุญาตให้สร้างได้ ซึ่งก็ต้องตามสร้างตามแบบอย่างเคร่งครัด โดยข้อกฎหมายเบื้องต้นสำหรับการสร้างบ้าน ก็มี 10 ข้อดังตั้งไปนี้

กฎหมายการสร้างบ้าน การสร้างบ้านชิดรั้วผนังต้องทึบ

หากมีบ้านหลังใดหลังหนึ่งต่อเติมบ้านจนชิดรั้ว ต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และผนังที่มาติดจะทึบไม่มีหน้าต่าง ช่องแสงใด ๆ หากเว้นระยะห่างรั้วบ้านหรือแนวดิน ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ก็ยังต้องเป็นผนังทึบ ต้องติดรางน้ำฝนให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันน้ำไหลลงฝั่งเพื่อนบ้าน

ผนังบ้านที่มีประตูหน้าต่างต้องห่างจากแนวรั้ว 2 เมตร

ไม่ว่าจะเป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น ผนังที่มีประตูหน้าต่างต้องห่างจากรั้ว 2 เมตร หากเป็น 3 ชั้น ต้องห่าง 3เมตร

สร้างบ้านเต็มผืนที่ดินไม่ได้

หากมีพื้นที่ดินน้อยมาก แต่อยากสร้างบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะ ๆ แล้วจะสร้างให้เต็มพื้นที่ ไม่สามารถทำได้ โดยพื้นที่ของตัวบ้างต้องไม่เกิน 70% ของที่ดิน

กฎหมายการสร้างบ้าน ห้ามสร้างบ้านลำไปยังพื้นที่สาธารณะ

ตัวบ้านต้องห่างจุดกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร โดยถนนนั้นต้องมีความกว้างอย่างน้อย 6 เมตร ถนนสาธารณะก็คือ ถนนที่ให้คนสัญจรโดยจะเก็บเงิน หรือไม่เก็บเงินก็ตาม

ที่ดินติดถนนหัวมุมต้องปาดแนวรั้วด้านละ 4 เมตร

บ้านที่อยู่มุมหักถนน 2 ด้านน้อยกว่า 135 องศา กว้าง 3 เมตรขึ้นไป มุมรั้วบ้านต้องปาดด้านละ 4 เมตร เพื่อไม่ให้บังทัศนวิสัยของผู้ใช้รถ โดยที่ดินที่ถูกปาดออกไปยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านอยู่เช่นเดิม

แต่ละห้องต้องมีหน้าต่างหรือช่องแสง

แต่ละห้องภายในบ้านไม่ว่าจะเป็น ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องนอน ห้องทำงาน ห้องเก็บของ ต้องมีประตู หน้าต่าง ช่องแสง ช่องลม เพื่อระบายอากาศ โดยต้องไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ในห้องนั้น ๆ ห้อยน้อยกว่านี้ หรือสร้างเป็นห้องทึบถือว่าผิด กฎหมายการสร้างบ้าน

พื้นที่ในห้องนอนต้องไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร

ห้องนอนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร ด้านแคบสุดไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร แต่หาก มีขนาด 3 x 2.5 เมตร หรือด้านแคบ 2 เมตรแต่มีความยาว 5 เมตร ก็ไม่สามารถจัดสรรเป็นห้องนอนได้เช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งสบาย ของผู้อยู่อาศัย

เพดานห้องน้ำต้องสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร

สำหรับใครที่คิดจะดัดแปลงห้องใต้บันไดเป็นห้องน้ำ ควรรู้ไว้ว่าหากระดับความสูงของเพดานห้องน้ำไม่ถึง 2 เมตร ไม่สามารถสามารถทำเป็นห้องน้ำเพื่อใช้งานได้

กฎหมายการสร้างบ้าน บันไดบ้านต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

บันไดบ้านต้องมีความกว้าง 80 เซนติเมตรขึ้นไป และมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร หากสูงเกินนี้ต้องมีชานพักบันไดต้องมีระยะห่างแนวดิ่งหรือความสูงจากบันไดอีกชั้นไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร ทั้งหมดนี้ก็เพราะบันไดเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ต้องมีช่องเปิด ที่เหล็กดัด

หากเป็นบ้าน 2 ชั้น การติดเหล็กดัด หรือลูกกรงอื่น ๆ ต้องเว้นช่องว่าระหว่างเด็ดกับหน้าต่างให้ห่างกันอย่างน้อย 60 x 80 เซนติเมตร ทั้งนี้ก็เพื่อเปิดให้กู้ภัยหากเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้

จะเห็นได้ว่า กฎหมายการสร้างบ้าน เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ เพราะหากละเลยหรือต่อเติมแบบผิด ๆ นอกจากจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยแล้ว อาจจะกลายเป็นข้อพิพาทกับเพื่อนบ้านจนเกิดปัญหายืดยาวตามมา แล้วต้องมานั่งรื้อถอนเสียทั้งเวลา เสียทั้งเงิน และถูกปรับได้