การทำหมันชายคืออะไร

186

การทำหมันชาย คือการผูกต่อท่ออสุจิในผู้ชาย ซึ่งเป็นวิธีทางเลือกในการคุมกำเนิดที่ได้มีรูปแบบการทำมานานกว่า 150 ปีแล้ว โดยที่ในประเทศไทยนั้นได้มีการทำหมันชายมานานกว่า 60 ปีแล้วเช่นกัน โดยที่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่าง ๆ มากมาย เกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนในการทำหมันชายให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยที่ในตอนนี้การทำหมันชายจะเกิดแผลที่เล็กมา หรือที่เรียกว่าหมันเจาะ และหมันฉีด ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่ได้คำนึงถึงการศึกษาที่จะทำให้มีความปลอดภัยในระยะยาวของผู้ที่ได้รับการทำหมันอีกด้วย

ประสิทธิภาพของการทำหมันชาย

ในปัจจุบันได้มีวิวัฒนาการมากมายเกี่ยวกับการทำหมันชาย ที่ให้มีประสิทธิภาพที่สูงมากในการป้องกันการตั้งครรภ์ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการวิจัยออกมาว่ามีอัตราล้มเหลวที่จะทำให้เกิดการตั้งครรภ์ที่น้อยมาก ๆ โดยมีตัวเลขอยู่ที่ ร้อยละ 0.15 ต่อปี เนื่องจากการทำหมันเป็นวิธีการคุมกำเนิดชนิดถาวร จึงเหมาะแก่คู่สมรส ที่มีความเพียงพอแล้วสำหรับการมีบุตรในปัจจุบัน

การทำหมันชายในปัจจุบันที่นิยมกันมี 2 เทคนิค

สำหรับการทำหมันชายในปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับครอบครัวที่มีความต้องการที่จะป้องกันการตั้งครรภ์ โดยที่ในปัจจุบันก็ได้มีเทคนิคที่นิยมนำมาใช้กัน 2 วิธีคือ

  • การทำหมันชายวิธีดั้งเดิม : สำหรับวิธีนี้จะเป็นการใช้มือคลำ และจับท่ออสุจิ โดยตรง โดยที่ส่วนบนของถุงอัณฑะ จะจับหนังถุงที่บางที่สุด นำมาคลุมท่ออสุจิไว้ โดยที่จะฉีดยาชา 1% lidocaine เข้าไป แล้วปิดปากแผล ต่อด้วยทำการผูก และตัดท่ออสุจิ 2 ข้างเข้าด้วยกัน ตรวจเช็คว่าบาดแผลมีปัญหาหรือไม่ ตรวจสอบว่าเลือดออกหรือไม่ ถ้าไม่มีเลือดออก ก็จะทำการเย็บปิดแผล
  • การทำหมันเจาะ : จะเป็นการใช้เครื่องมือพิเศษจำนวน 2 ชนิด เพื่อเป็นตัวช่วยในการผ่าตัด โดยที่เป็นเครื่องมือชนิดพิเศษที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ หลังจากทำการฉีดยาชาลงไปแล้ว จะใช้ vas deference fixing clamp จับตรงบริเวณถุงอัณฑะส่วนที่จะทำการหุ้มท่ออสุจิ แล้วใช้ขั้นตอนการทำ dissecting forceps แทงทะลุผิวหนังเข้าไปถึงสุดท่ออสุจิ และดึงท่ออสุจิออกมาเพื่อทำการผูกตัดต่อไป สำหรับวิธีนี้ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมก เพราะแผลจะเล็กมาก

ผู้ชายส่วนใหญ่มักจะสบสนว่า การทำหมันชายนั้นจะเป็นการตัดตอนในส่วนของลูกอัณฑะออกไป จนมีผลต่อการทำงานที่ไม่สามารถจะฝืนทำงานที่หนักได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการศึกษาวิจัยที่มีประโยชน์เกิดขึ้นมามากมาย โดยได้ศึกษาวิจัยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่า การทำหมันชายเป็นวิธีที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อระบบการทำงานภายในร่างกายเลย เพราะฉะนั้นจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัย แถมยังสามารถลดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ในการตั้งครรภ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย